+358 400 431 747
info@jusmar.fi

Olemme julkisten rakennuttajien sekä ammattirakennuttajien luotettava kumppani

Yritys on jo pian 15 vuotta toiminut yhdessä julkisten- ja ammattirakennuttajien kanssa toteuttaen erikokoisia rakennusurakoita ja -projekteja. Tänä aikana Rakennusliike Jusmar Oy:stä on kehittynyt projektinhallinnan ja vaativien rakennushankkeiden huippuosaaja. Tuotantomme jakaantuu kiinteistöjen peruskorjauksiin, kiinteistökehityshankkeisiin ja sisäilmakorjauksiin.

Kokemuksemme ja osaamisemme rakennusalalta takaa laadun

Tavoitteenamme on tehdä laatua asiakaslähtöisesti, varmistaa oman toiminnan sekä asiakas- että sidosryhmien vaatimuksenmukaisuus sekä toiminnan jatkuva parantaminen. Asiakaslähtöisessä toiminnassa on keskeistä huomioida asiakkaan tyytyväisyys. Asiakkaan tyytyväisyys pyritään takaamaan sopimuksen- ja aikataulunmukaisella toiminnalla. Johdon vastuulla on varmistaa asiakastyytyväisyyskyselyillä, onko kaikki asiakkaan vaatimukset täytetty. Kyselyllä saadut tiedot analysoidaan ja hyödynnetään toiminnan eri vaiheissa.

Henkilöstöllämme on yhteensä yli 250 vuoden kokemus vaativista rakennusalan johto ja -projektihallinta tehtävistä.

100+

projektia

15

vuotta rakennusalalla

250

henkilöstön kokemusvuodet alalta

6kk

keskimääräinen projektien kesto

projektia
vuotta rakennusalalla
henkilöstön kokemusvuodet alalta
keskimääräinen projektien kesto

Järjestelmällinen ja pitkälle viety projektinjohto tarkoittaa kustannustehokasta rakentamista

Koko henkilökuntamme on sitoutunut kellontarkkaan projektinhallintaan ja tämä näkyy saamassamme palautteessa sekä kyvyssämme toteuttaa suuria ja monimutkaisia hankkeita onnistuneesti.

Nämä ovat isoja lupauksia, mutta annamme yhteistyökumppanimme, referenssiemme ja kokemuksemme puhua puolestaan. Onnistuneet projektit vaativat jatkuvaa aktiivisuutta, asioiden hoitoa ja ongelmien ennakoimista. Tämä on erikoisosaamistamme.

Sertifioidun osaamisen tukena on yrityksen itsensä kehittämä johtamisjärjestelmä, joka takaa että pidämme sen minkä lupaamme.

Johtamisjärjestelmässä kerrotaan selvästi miten yritystä johdetaan, kuinka hankkeiden tarjouslaskelmat tehdään ja miten hankkeet toteutetaan. Johtamisjärjestelmän ansioista meillä on työkalut työmaalle, jossa järjestelmämme tuottaa jatkuvasti ajantasaista tietoa siitä miten asiat hankkeessa edistyvät.

Kaikki tämä takaa asiakkaillemme parhaan mahdollisen tuloksen, joka tarkoittaa aikataulussa ja budjetissa pysymistä sekä sitä, että jokainen projektimme pääsee sovitun mukaisesti ”maaliin”.

Tuotantomme jakaantuu kiinteistöjen peruskorjauksiin, kiinteistökehityshankkeisiin ja sisäilmakorjauksiin

Tavoitteenamme on olla laadukas, arvostettu, joustava, kilpailukykyinen ja haluttu korjausrakentaja. Haluamme täyttää asiakkaiden tarpeet ja odotukset sopimusten mukaisesti ja niin, että toiminta johtaa jatkuvaan ja pysyvään asiakassuhteeseen.

Yhteistyökumppaneille haluamme olla luotettava ja haluttava kumppani, joka huomioi palvelujen tarjoajan omassa toiminnassaan.  Yrityksen toiminnan tehokkuutta ohjataan ja valvotaan johtamisjärjestelmän mukaisesti.

Ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen!

Ota yhteyttä

Olen kiinnostunut
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Palvelumme

Korjausrakentaminen

Jusmar tarjoaa korjausrakennuspalveluita vuosien kokemuksella. Saneeraustyöt ovat erikoisosaamistamme ja johtamisjärjestelmän ansiosta projektimme edistyvät ja valmistuvat ajallaan.

Tutustu palveluun »

Sisäilmakorjaukset

Työpaikan terveellinen sisäilma on edellytys turvalliselle ja tuottavalle työympäristölle. Huono sisäilma vaikuttaa terveysvaarojen lisäksi haitallisesti koko työyhteisön toimivuuteen ja ilmapiiriin.  Työnantaja on vastuussa siitä, että huonosta sisäilmasta ei aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle.

Osaamisemme sisäilmakorjaushankkeissa erityisen vahvaa. Olemme kokemukseemme perustaen laatineet sisäilmakorjaushankkeisiin toimintamallin, jonka mukaan toimimalla korjaushankeen laadullinen onnistuminen voidaan varmistaa.

Tutustu palveluun »

Kiinteistökehityshankkeet

Kiinteistökehitys tarkoittaa kiinteistön käyttötarkoituksen muuttamista tai jalostamista. Tuomme kiinteistökehityshankkeisiin ammattimaisen osaamisen mm. suunnittelun ohjaukseen aikataulusuunnittelun, hankinnan ja rakentamisen asiantuntijana.

Tutustu palveluun »

Referenssimme

Katso kaikki referenssit