Kiinteistökehitys tarkoittaa kiinteistön käyttötarkoituksen muuttamista tai jalostamista, usein uudis- ja korjausrakentamisen keinoin. Tuloksena voi syntyä uusia koteja, työpaikkoja tai kokonainen kaupunginosa.

Meille kiinteistökehitys on toimimista investorin/rakennushankkeeseen ryhtyvän yhteystyökumppanina, esim. projektinjohtourakoitsijana kiinteistökehityshankkeessa. Rakennusliike Jusmar Oy tarjoaa kiinteistökehityshankkeissa ammattitaitonsa tilaajan käyttöön siten, että molemmilla osapuolilla on yhteinen intressi hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Museokatu 3 – ullakkorakentaminen

Rakennusliike Jusmar Oy tuo kiinteistökehityshankkeeseen ammattimaisen osaamisen mm. suunnittelun ohjaukseen aikataulusuunnittelun, hankinnan ja rakentamisen asiantuntijana. Ohjaus kohdistuu teknisiin suunnitteluratkaisuihin, niiden toteutuksen työturvallisuuteen sekä suunnitelma-asiakirjojen sisältöön ja ajoitukseen. Kiinteistökehityshankkeessa meidän velvollisuutena on myös tarkastaa suunnitelmien aika-, kustannus- ja laatutavoitteidenmukaisuus sekä niiden toteutettavuus ja sopivuus hankintaan ja tehdä projektin tavoitteisiin yhtyviä ammattimaisia ehdotuksia suunnitelmien kehittämiseksi.

Rakennusliike Jusmar Oy:llä on käynnissä saman aikaisesti useampia eri vaiheessa olevia kiinteistökehityshankkeita mm. ullakkorakentamishankkeita investorien kanssa.